Prisinformation

Trädfällning

Hur mycket det kostar att fälla träd beror på olika faktorer, till exempel hur stora är träden, var växer de och hur ser det ut där de växer samt riskläget. Även antalet träd som ska fällas påverkar priset. Ju fler träd, desto mindre kostnad per träd. Normalpriset för fällning av ett träd ligger mellan 1 000 till 2 000 kronor efter RUT-avdrag.

Läs mer om trädfällning

Storlek, plats och riskläge

Ju större ett träd är, desto svårare blir det att fälla det. Likaså blir det svårare om det växer på en svåråtkomlig plats. Nedan listas faktorer som påverkar priset:

  • trädet står nära en elledning eller telefonledning.
  • trädets krona är närmare än 5 meter från känsliga saker
  • trädet står nära en väg.
  • trädet är sjukt.
  • trädet måste sektionsfällas.

Sektionsfällning är när trädet måste fällas uppifrån och ner, istället för att fälla hela på en gång. Om trädet är stort och har kronan ovanför exempelvis en väg, ett hustak eller en luftledning kan en skylift användas, istället för att sektionsfälla det och fira ned träddelarna.

Förutom trädets storlek och växtplats påverkas priset också av om det finns någon risk med att fälla det, till exempel behöver arboristen klättra? Att klättra tar både längre tid och medför en större risk.

Magnus Dahlgren hjälper dig att fälla träd genom klättring i Västerås & Mälardalen

Upparbetning

Vanligast är att kunden vill ha det fällda trädet kvistat och uppsågat i vedlängder á 35 cm långa. Beroende på storlek kostar det mellan 300 till 1 000 kronor efter rutavdrag att såga upp det fällda trädet i vedlängder. Om man själv inte behöver veden är det ofta billigare att skänka bort det mot avhämtning, istället för att få det utforslat och bortkört med lastbil.

För att slippa klyva de klena delarna av trädet rispas vanligtvis barken innan uppkapning till lagom längd. Det ris som blir kvar efter upparbetningen kör kunden ofta bort själv. Vi kan mot ett överenskommet pris köra bort det.

Bortforsling

Hur mycket det kostar att få det fällda trädet bortforslat påverkas av trädets storlek, hur det stod och hur långt det behöver forslas. Om det är ett fullstort träd behövs lastbilstransport och det kostar 1 000 kronor i timmen inklusive moms. I lastbilden ryms uppemot två stora träd eller exempelvis en fullstor ek. Det tar sällan mindre än två timmar att köra fram och lämna av träddelarna. Att forsla bort två normalstora träd är bara marginellt dyrare jämfört med ett om det står mindre än tolv meter från vägkanten.

Om det är ett mindre träd, buskar eller till exempel rester från beskärning kör vi bort det med släpvagn mot ett överenskommet pris på exempelvis 1 000 kr för ett fullt släpvagnslass inom Västerås.

Städning

Vanligtvis ingår städning av ris och grenar vid bortforsling, men inte alla barr, löv, kottar, ekollon eller frukt.

Stubbfräsning

Priset beräknas på kronor per diameter nere vid marken av stubben, beroende på storlek, mängd och placering. Rut-avdrag för privatpersoner.

Mer om stubbfräsning

Pris på stubbfräsning beräknas på kronor per diameter nere vid marken av stubben.

Välkommen att höra av dig!

Kontakta oss för att få reda på hur mycket det skulle kosta.

Kontakta oss för pris

FAQ

Har du ytterligare funderingar kring våra priser? Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna gällande prissättningen av våra tjänster!

1. Har ni Rot / Rut-avdrag?

Du som är privatperson har möjlighet att göra RUT-avdrag på 50 procent av arbetskostnaden.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

2. Tar ni betalt per timme?

Ibland är det svårt att uppskatta hur lång tid en viss mängd arbete tar, och det kan kännas osäkert i fråga om kostnad för kund, och för oss kan det bli en stressande faktor.

För att kunden ska känna sig trygg med kostnaden, och för att vi skall kunna jobba i vårt eget tempo, lämnar vi alltid ett fast pris innan vi utför arbetet.

3. Hur är säkerheten?

Säkerheten kommer alltid i första hand, både vad gäller oss själva och omgivningen. Avspärrningar, information till berörda fastighetsägare, anslag, är exempel på åtgärder som vidtas.

4. Har ni någon garanti om det skulle bli fel?

Vi är försäkrade ifall olyckan skulle vara framme.

Garanti gällande träd kan man tyvärr inte lämna – vi rår tyvärr inte alltid över naturens lagar.

5. När kan ni komma och hjälpa mig?

Slå oss en signal på telefon: 070-683 20 03, eller skicka ett mejl, så försöker vi hitta en tid snarast som passar.

Kontakta oss

Kontakta Dahlgren Allround

Vill du ha en offert eller ställa en förfrågan om gratis hembesök? Vi vänder oss till privatpersoner som vill skapa grönska i sina trädgårdar, samt till företag och bostadsrättsföreningar. Vill du läsa mer om våra tidigare (och mycket nöjda) kunder? Läs mer om våra tidigare referenser här.
Du är välkommen att komma i kontakt med oss på Dahlgren Allround via våra kontaktuppgifter nedan.

Kontakta oss

021-4803400